Bestsellery
Tapeta Kropki czarne
Tapeta Kropki czarne
350,00 zł
szt.
Tapeta Alicja w Krainie Czarów
Tapeta Alicja w Krainie Czarów
350,00 zł
szt.
Tapeta Chmurki biało-czarne
Tapeta Chmurki biało-czarne
350,00 zł
szt.
Tapeta Kotki szare i różowe
Tapeta Kotki szare i różowe
350,00 zł
szt.
Tapeta Liście Monstery
Tapeta Liście Monstery
376,00 zł
szt.
Tapeta Romby czarne i turkusowe
Tapeta Romby czarne i turkusowe
350,00 zł
szt.
Tapeta Alicja w Krainie Czarów mini
Tapeta Alicja w Krainie Czarów mini
350,00 zł
szt.
Drewniana huśtawka dla dzieci Konik
Drewniana huśtawka dla dzieci Konik
345,00 zł
szt.
Tapeta Groszki, dwa kolory
Tapeta Groszki, dwa kolory
350,00 zł
szt.
Tapeta Trójkąty 3D szare
Tapeta Trójkąty 3D szare
376,00 zł
szt.
Jeździk Łosiołek na skrętnych kołach
Jeździk Łosiołek na skrętnych kołach
295,00 zł
szt.
Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem inmyroom.pl

 1. Sprzedawca: Sprzedającym jest FPHU, Ewelina Brzezińska, Rąbień AB, ul. Szybowcowa 3, 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP 7262358048, REGON 363235319.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
  2.1.   Pod numerem telefonu: +48 505680168 (koszt połączenia według taryfy operatora)
  2.2.   Korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@inmyroom.pl

§1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem: inmyroom.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 4. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 8. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 9. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12. Przelew natychmiastowy - płatność on-line drogą elektroniczną. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
 13. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem inmyroom.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Regulamin Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do Zamówień niestandardowych składanych poprzez kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą.
 4. Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.
 5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Żeby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  6.1.   Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).
  6.2.   Posiadać komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym:Windows, Mac OS X, Linux lub Android.
  6.3.   Mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer - wersja 9, Chrome - wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera - wersja 32.
 7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
 9. Klientem, będącym osobą fizyczną, mogą być tylko osoby o pełnej zdolności do czynności prawnej.
 10. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów, jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Wyjątek stanowi §9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców.

§3 Ceny

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).
 2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

§4 Składanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: imię, nazwisko, dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane, oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje paragon fiskalny lub może wyrazić wolę otrzymania faktury. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.
 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, na podany adres email zostanie wysłana automatyczna odpowiedź ze sklepu potwierdzająca otrzymanie Zamówienia.
 8. W wypadku Zamówienia niestandardowego złożonego poprzez kontakt ze Sprzedawcą, Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia w drodze komunikatu nadawanego za pomocą poczty elektronicznej. Sprzedawca potwierdza specyfikę Zamówienia niestandardowego, cenę Towaru, cenę dostawy, sposób przekazania Towaru, adres wysyłki, sposób płatności (zaliczka).
 9. Po dostarczeniu potwierdzenia otrzymania Zamówienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i o zawarciu umowy na uzgodnionych warunkach, pocztą lub pocztą elektroniczną. W takim wypadku, umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Sprzedawcy w/w oświadczenia Klienta.
 10. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu złożenia Zamówienia.
 11. W wypadku zamówień niestandardowych realizacja Zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu zaliczki na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 12. W przypadku braku opłacenia zamówienia lub zaliczki za zamówienie niestandardowe (przedpłata) w ciągu 14 dni od złożenia Zamówienia, Sprzedawca dokona anulowania Zamówienia. W celu dokonania zakupu, należy ponownie złożyć Zamówienie.
 13. W wypadku braku zamówionych Towarów w magazynie, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 72 godzin.
 14. W wypadku zamówień niestandardowych, czas realizacji Zamówienia Sprzedawca ustala indywidualnie z Klientem.
 15. Sprzedawca informuje, że Towary przedstawione w Sklepie Internetowym są graficzną wizualizacją i mają charakter informacyjny. Wygląd i kolorystyka prezentowanych Towarów może w nieznaczny sposób odbiegać od rzeczywistych barw graficznych wizualizacji Towarów, powodem mogą być m.in. ograniczone możliwości techniczne, różnice w wyglądzie poglądowym, rozdzielczość poszczególnych ekranów komputerowych.
 16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 17. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Polski.

§5 Sposoby płatności za Zamówienie

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1.1.   Płatność przelewem natychmiastowym za pośrednictwem firmy Blue Media S.A.
  1.2.   Płatność kartami płatniczymi za pośrednictwem firmy Blue Media S.A.
           Karty płatnicze, którymi można realizować płatności: Visa, Visa Electron, MasterCard,
           MasterCard Electronic, Maestro.
  1.3.   W przypadku płatności 1.1 i 1.2 Blue Media S.A. gwarantuje bezpieczeństwo transakcji.
  1.4.   Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  1.5.   Płatność za pobraniem, przy odbiorze przesyłki.
  1.6.   Płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).
 2. Rachunek Sprzedawcy:
  2.1.   mBank S.A. Numer rachunku: 68 1140 2004 0000 3302 7598 2422

§6 Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
  2.1.   Paczka kurierska przedpłata.
  2.2.   Paczka kurierska za pobraniem.
  2.3.   Paczkomaty InPost.
  2.4.   Odbiór osobisty.
 3. W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, przesyłki są ubezpieczone do kwoty 1000 zł.
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy:
  3.1.   Paczka kurierska do 10 kg: 14,90zł (przedpłata), 25,00zł (pobranie).
  3.2.   Paczka kurierska do 20 kg: 18,90zł (przedpłata), 30,00zł (pobranie).
  3.3.   Paczkomaty InPost: gabaryt A: 8,50zł, gabaryt B:9,50zł, gabaryt C:11,50zł.
  3.4.   Odbiór osobisty- 0,00zł.
  3.5.   Dla zamówień powyżej 400 zł (przedpłata)- 0,00zł.
 5. Czas wysyłki zamówienia określa informacja na karcie produktu. Do tego czasu należy doliczyć czas dostawy przez partnera logistycznego, który wynosi 1-2 dni robocze w przypadku kurierskiej DPD i 2 dni robocze, w przypadku paczkomatów Inpost. W przypadku zamówienia kilku produktów, brany jest pod uwagę najdłuższy czas wysyłki, określony na karcie produktu. Sklep inmyroom.pl dokłada wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane w jak najszybszym terminie.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy, po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji transakcji kartowej.
 7. Termin i koszt dostawy Zamówienia niestandardowego jest ustalany przez Sprzedawcę indywidualnie z Klientem.
 8. Zaleca się, aby Klient ocenił stan towaru i jego zgodności z Zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół szkody (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia i odmówić przyjęcia Towaru.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy jest załączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar, odsyłając go na adres Sprzedawcy.
 6. Konsument odstępując od umowy zobowiązany jest do zwrotu Towaru kompletnego (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami). Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania. Konsument powinien należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 7. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 8. W wypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy.
  8.1.   Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy Konsument wybrał sposób dostawy towaru inny, niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym. W takiej sytuacji Konsument pokrywa koszty dostawy.
 9. Zwrot środków następuje na rachunek bankowy Zamawiającego lub przekazem pocztowym (o ile Zamawiający nie posiada rachunku bankowego). W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Koszty związane ze odesłaniem towaru do Sprzedawcy w ramach odstąpienia od umowy ponosi Kupujący. Dla towarów wysokogabarytowych ze względu na gabaryty i wagę tych towarów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy towarów na specjalne zamówienie, np, tapet zamawianych na m2, personalizowanych produktów, produktów wykonywanych na zlecenie Kupującego.

§8 Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  4.1.   Pisemnie na adres Sprzedawcy: FPHU Ewelina Brzezińska, Rąbień AB,ul. Szybowcowa 3, 90-070 Aleksandrów Łódzki.
  4.2.   W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: sklep@inmyroom.pl
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych:
  5.1.   Imię i nazwisko.
  5.2.   Adres.
  5.3.   Adres e-mail.
  5.4.   Datę złożenia zamówienia.
  5.5.   Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.
  5.6.   Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
 7. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 9. W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Towaru.
 10. W przypadku zwrotu środków, następuje on na rachunek bankowy Zamawiającego lub przekazem pocztowym (o ile Zamawiający nie posiada rachunku bankowego). W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Punkty Regulaminu oraz postanowienia zawarte w tym § dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców.
 2. Sprzedawca może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą, bez podania przyczyny.
 3. W wypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę, Przedsiębiorca nie ma żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca w stosunku do Przedsiębiorcy ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności.
 5. W momencie wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem.
 6. Sprzedawca z chwilą wydania rzeczy przewoźnikowi przestaje ponosić odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru, powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Przedsiębiorcy, oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 7. Korzyści i ciężary związane z Towarem przechodzą na Przedsiębiorcę z chwilą wydania Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi.
 8. Jeżeli Sprzedawca przesyła Towar do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika, Klient ma obowiązek zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, ma obowiązek dokonać wszelkich czynności potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
 10. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  1.1.   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej.
  1.2.   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
  1.3.   Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty email: porady@dlakonsumentow.pl
  1.4.   Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obwiązującego.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia działalności Sklepu Internetowego, w tym działań marketingowych, jeśli Klient wyraził na to zgodę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl